De huizenprijzen blijven stijgen

De huizenprijzen in Nederland blijven de komende drie jaren nog flink stijgen

De huizenprijzen in Nederland blijven de komende drie jaren nog flink stijgen, zo blijkt uit een onderzoek naar woningmarkten in de EU door Moody’s. De kredietbeoordelaar voorspelt dat de prijzen in 2018 met 7 procent omhoog gaan en dat er de komende drie jaar een stijging van 16 procent gaat plaatsvinden. Dit meldt het Parool.

De prijsstijging komt volgens Moody’s door het grote aantal jonge werkenden en de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland. Het hoge aantal werkenden zorgt voor veel vraag, maar er is weinig ruimte voor nieuwbouw die deze vraag op kan vangen. In de EU stijgen dan ook alleen in Duitsland de huizenprijzen sneller dan in Nederland.

Historisch dieptepunt

Zulke prijsstijgingen zijn Amsterdam niet onbekend. In het afgelopen jaar zijn de prijzen in Amsterdam zelfs met 21 procent gestegen, bleek deze zomer uit cijfers van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA).  De druk op de woningmarkt in Amsterdam laat zich ook zien in het woningaanbod, dat zich op een historisch dieptepunt bevindt. In het afgelopen kwartaal stonden nog maar 1244 woningen te koop, tegen 1747 huizen in het kwartaal ervoor.

Beleggers

Bovenop de al hoge vraag naar huizen komt er in Amsterdam bij dat vastgoedeigenaren op grote schaal woningen opkopen. Inmiddels is een op de acht Amsterdamse woningen in handen van beleggers, die deze huizen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, vervolgens verhuren.

Bouwprojecten

Om de druk op de woningmarkt te verlichten heeft de gemeente meerdere bouwprojecten aangekondigd, zoals Amstel III in Zuidoost, en Haven-Stad in het Westelijk Havengebied, momenteel het grootste nieuwbouwproject. Het streven is dat daar in 2040 zeker 40.000 woningen zijn gebouwd.

Bron: Het Parool

De eerste overstaphypotheek van Nederland.

MUNT Hypotheken introduceert eerste overstaphypotheek van Nederland. Er is geen werkgeversverklaring, loonstrook of taxatierapport nodig.

Vastgoed actueel - overstaphypotheek

MUNT Hypotheken lanceert per direct de eerste overstaphypotheek van Nederland, de MUNT Simpel Overstap Hypotheek. Deze service maakt het mogelijk om gemakkelijk over te stappen van hypotheekaanbieder. Honderdduizenden hypotheekklanten betalen te veel voor hun hypotheek, zo bleek vorige week uit onderzoek van de Nationale Hypotheekbond. De complexiteit van de wet- en regelgeving en de veelvoud aan gevraagde documenten bij het overstappen, zorgen ervoor dat veel hypotheekeigenaren vastzitten bij de huidige hypotheekaanbieder.

“Overstappen kost veel tijd en is stressvol”, aldus Menno Luiten van MUNT Hypotheken. “In de praktijk blijkt dan ook dat de meerderheid van bestaande hypotheekklanten het verlengingsvoorstel van de huidige aanbieder accepteert zonder naar alternatieven te kijken. Het mag niet zo zijn dat hypotheekaanbieders onevenredig veel geld verdienen aan hun klanten, omdat overstappen lastig is en ze dus ‘vastzitten’ in hun hypotheek. Om die reden introduceren we een overstaphypotheek waarmee je eenvoudig kunt overstappen.”

Verleningsvoorstel vaak niet voordelig

In 2016 was het totale hypotheekvolume van Nederland ruim 664,4 miljard euro, waarvan jaarlijks ongeveer 10 procent wordt geherfinancierd. Hiervan meldt slechts 40 procent zich bij een hypotheekadviseur om over te stappen, 60 procent gaat akkoord met het voorstel van de huidige aanbieder. Het merendeel van de huizenbezitters accepteert dus het verlengingsvoorstel van hun huidige hypotheekaanbieder. “Dat lijkt al snel voordelig, met name omdat de rente die de klant in de huidige markt aangeboden krijgt, sowieso fors lager is dan de rente die hij nu betaalt”, aldus Luiten.
Uit het onderzoek van de Nationale Hypotheekbond blijkt echter dat door verschillende oorzaken al snel een half procentpunt te veel aan rente wordt betaald bij het accepteren van het verlengingsvoorstel van de huidige hypotheekaanbieder. Bij een hypotheeksom van €200.000,- kan dit respectievelijk bij een looptijd van 10 en 20 jaar oplopen tot ongeveer tot €10.000, en €20.000,-. “De moeite die u moet doen om over te stappen weegt al snel gevoelsmatig niet op tegen het te behalen voordeel, terwijl die wel echt fors is”, aldus Luiten. “Wij vinden dat dat anders moet in de hele hypotheeksector. Daarom vereenvoudigen we dat overstapproces.”

Benodigde documenten teruggebracht

Bij het oversluiten moeten volgens wet- en regelgeving vaak veel documenten opnieuw worden aangeleverd over het onderpand en het inkomen. Ook is er sprake van kosten voor advies, taxatie en notaris. Bij de Simpel Overstap Hypotheek is het aantal aan te leveren documenten flink teruggebracht, en hiermee is het proces gestript. Zo worden de werkgeversverklaring en de loonstrook vervangen door het SV-loon uit het UWV-verzekeringsbericht. Ook is een taxatie (in de meeste gevallen) niet nodig, omdat een automatisch gegenereerde modelwaarde wordt gehanteerd. Luiten: “Dit is de eerste stap. Het kan en het moet nog veel eenvoudiger.”

Gemiddelde huurprijs op recordhoogte

Pararius: Gemiddelde huurprijs op recordhoogte !

Dat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod, merken niet alleen kopers. Ook huurders hebben hier last van, zo blijkt uit de huurmonitor van Pararius. Met 15,23 euro per vierkante meter heeft een gemiddelde huurwoning de hoogste prijs die Pararius sinds haar eerste huurmonitor in 2007 heeft gemeten. Dit meldt het RTL Nieuws.

De prijzen stegen afgelopen jaar het hardst in Flevoland. Ten opzichte van een jaar eerder betalen nieuwe huurders daar maar liefst 18 procent meer voor een huurwoning. De prijzen liggen in die provincie, net als in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland nu op een recordstand.

Regionale verschillen

Ook in de Randstad stegen de prijzen nog, maar daar vlakt de stijging wel af. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius is dat logisch. “De prijzen zijn nu zo hoog dat steeds minder mensen dit soort prijzen maandelijks op kunnen brengen, waardoor de groep potentiële huurders afneemt”, zegt hij tegen het RTL Nieuws. Net als op de markt van koopwoningen bestaan er op de huurmarkt grote regionale verschillen. Waar in de zuidelijke helft van Nederland recordprijzen worden gemeten, blijft de noordelijke helft wat achter. In Friesland en Drenthe dalen de prijzen zelfs, met respectievelijk 2,5 en 4,7 procent.

Huurmarkt

Door het stijgende tekort aan betaalbare koopwoningen zoeken mensen steeds vaker hun toevlucht op de huurmarkt. Op Pararius.nl stonden in het derde kwartaal van dit jaar 40.000 woningzoekenden ingeschreven, bijna een verdubbeling ten opzichte van een kwartaal eerder. De vraag naar huurwoningen die tussen de 1000 en 1500 euro per maand kosten is gestegen en inmiddels net zo hoog als de vraag naar woningen die tot 1000 euro kosten. Ook mensen die wat meer te besteden hebben, zoeken dus inmiddels vaker naar een huurwoning, en er zijn huurders die besluiten duurder te gaan huren.

Vrije markt vs. gereguleerde sector

De prijzen namen in de vrije sector minder hard toe voor zittende huurders dan voor huurders in de gereguleerde sector, waaronder ook sociale huurwoningen vallen. Dat komt door scheefwoners: mensen die blijven wonen in een goedkoop huis terwijl ze meer zijn gaan verdienen. De prijsstijgingen voor zittende huurders zijn namelijk streng gereguleerd: in principe volgen ze de inflatie. Verhuurders in de vrije markt mogen daarbovenop een kleine opslag rekenen om ‘marktontwikkelingen te volgen’. Verhuurders in de gereguleerde sector mogen de prijzen jaarlijks verhogen met de inflatie plus een vastgesteld percentage van 2,5 procent. Wordt de woning bewoond door een scheefwoner, kan daarbovenop nog tot 4,3 procent bij de stijging opgeteld worden.

Uit het rapport ‘Staat van de Woningmarkt bleek al dat vooral middeninkomens het dupe zijn van deze prijsontwikkelingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving roept het kabinet dan ook op om maatregelen te treffen om deze mensen tegemoet te komen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen heeft toegezegd zich te gaan bemoeien met bouwplannen in regio’s waar de woningmarkt oververhit is.

Bron: RTL Nieuws

Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten.

32,9 procent van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten. Dit blijkt uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.), waarbij 1.003 Nederlanders werden ondervraagd.

Achterstallig onderhoud is de meest voorkomende oorzaak voor een conflict. In 38 procent van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud hoofdreden van het geschil. Ook huurverhoging (22 procent) en onaangekondigde betreding van de woning (15 procent) zorgen vaak voor een geschil tussen huurder en verhuurder. Andere aanleidingen die voorkomen hebben te maken met opzegtermijnen, naverrekeningen, woongenot en in rekening gebrachte kosten voor verbouwingen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Onaangekondigde betreding van de woning gebeurt opvallend vaker bij vrouwen dan bij mannen. Mannen geven in 5 procent van de conflictsituaties aan dat het conflict is ontstaan doordat de verhuurder onaangekondigd binnenkwam. Onder vrouwen is dit percentage ruim 10 procent.

Ook zijn er andere verschillen als het gaat om conflictsituaties. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%). Over het algemeen hebben echter ongeveer evenveel mannen (33 procent) als vrouwen (31 procent) last van conflicten met de huisbaas.

Juridische hulp

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen. 11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.

Onderzoek Huurgeschillen (2017)

Conflict met de huisbaas

De relatie die een huurder heeft met zijn of haar huisbaas kan van grote invloed zijn op het woongenot. Het komt echter vaak voor dat de huurder en de huisbaas met elkaar in conflict raken over woning-gerelateerde zaken, zoals onderhoud, huur en opzegtermijnen.

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) deed onderzoek naar deze conflicten tussen huurder en huisbaas. Hierbij heeft het informatiecentrum 1.003 Nederlanders ondervraagd over de relatie met hun huisbaas, het soort conflict, en de uiteindelijke oplossing.

Bijna één derde van Nederlandse huurders heeft een conflict gehad

32,9% van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Hierbij gaat het vaak om de volgende punten van ergernis:

 • Achterstallig onderhoud
 • Geschil over de kosten van een verbouwing
 • Huurverhoging
 • Naverrekening na opzegging van de huur
 • Onaangekondigd betreden
 • Onenigheden rondom de borg
 • Opzegtermijn van de huur
 • Woongenot-beperkende factoren, zoals geluidsoverlast, overlast van buren

Achterstallig onderhoud meest-voorkomende conflict

In 37,7% van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud de oorzaak van het geschil. Hiermee is achterstallig onderhoud de voornaamste reden voor een conflict tussen huurder en huisbaas. Andere redenen die vaak voorkomen zijn:

 • Huurverhoging (22,0%)
 • Onaangekondigde betreding van de woning (15,1%)
 • Hoge borgbedragen of geen teruggave van de borg  (13,2 %)
 • Woongenot-beperkende factoren (11,9%)

  Meest voorkomende problemen

Huurconflicten bij mannen en vrouwen

Over het algemeen hebben ongeveer evenveel mannen (32,9%) als vrouwen (31,0%) last van conflicten met de huisbaas.

Wel zijn er een aantal verschillen in percentages te vinden wanneer gekeken wordt naar het soort conflict. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%).

Opvallend: vrouwen hebben aanzienlijk vaker last van een huisbaas die onaangekondigd de woning betreedt (18,8% bij de vrouwen tegenover 10,8% bij de mannen).

Juridische hulp inschakelen of het zelf oplossen?

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen.

11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.