Provincie versoepelt regels woningmarkt

Provincie versoepelt regels woningmarkt

 Provincie versoepelt regels woningmarkt

 

De provincie haalt de rem van de woningmarkt. Onderzoek onder gemeenten in Limburg heeft aangetoond dat de huidige regels te streng zijn, waardoor een tekort aan huur- én koopwoningen juist in de hand wordt gewerkt.

 

Plannen
Belangrijkste oorzaak is de huidige regel dat nieuwe bouwplannen pas ontwikkeld mogen worden als andere, overbodige bouwplannen zijn geschrapt. Het probleem is echter dat de nieuwe plannen vaak beantwoorden aan de vraag, terwijl de oude dat niet doen.

Arbeidsmigranten
Reden voor de provincie om het beleid te versoepelen: nieuwe bouwplannen mogen meteen uitgevoerd als ze aantoonbaar voorzien in een behoefte en er geen bestaande plannen zijn om die type woningen te bouwen. Verder wil de provincie tijdelijk medewerking verlenen aan de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen.

Het provinciebestuur werd door Provinciale Staten opgeroepen het onderzoek te verrichten, onder meer na klachten van gemeenten.

NVM-MAKELAAR DIENT ALS POORTWACHTER BIJ NIEUWE WWFT RICHTLIJN

Vastgoed actueel - Wwft NVM

NVM-MAKELAAR DIENT ALS POORTWACHTER BIJ NIEUWE WWFT RICHTLIJN

 

Er is een nieuwe richtlijn op komst wat betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandse implementatie gaat voor flink wat veranderingen zorgen onder de makelaars. Gebrek aan expertise, resources en tijd zijn veelgehoorde zorgen, laat Greydon weten. De Nederlandse uitvoering van deze Europese wetgeving wordt de komende maanden verwacht.

Greydon gaat een samenwerkingsverband aan met branchevereniging NVM en bedrijfsinformatiespecialist ComplyNow. Deze samenwerking gaat het gemakkelijker, sneller en goedkoper maken voor de Nederlandse makelaar.

De crisis lijkt voorbij en het gaat weer een stuk beter met de onroerend goed sector. Met de komst van de Vierde Anti-witwasrichtlijn gaat er wel een en ander voor de makelaars veranderen. Deze Europese richtlijn is in mei 2015 door de Europese Raad en het Europese Parlement ondertekend. Vastgoed schreef hier eerder een uitgebreid artikel over.

Wwft richtlijn

Annie van der Riet, directeur van het NVM-bureau vertelt hierover: “Indien een NVM-makelaar bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan is die verplicht om bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Niet alleen naar de klant zelf, maar ook naar de wederpartij met wie de overeenkomst tot stand is gekomen. Kortom, de NVM-makelaar wordt verplicht een Due diligence onderzoek uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen geld witgewassen wordt of dat er een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht de makelaar vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan moet de NVM- makelaar dit melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. Alle contante bedragen boven de 10.000 euro moeten daarnaast gemeld gaan worden bij de FIU.”

Wanneer makelaars niet voldoet aan de nieuwe Wwft richtlijn, kunnen ze hoge boetes verwachten. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, moet de makelaar een cliëntenonderzoek uitvoeren, die gestaafd wordt door een beleid die gemaakt is door een onafhankelijke Compliance Officer.

Hierdoor krijgt de makelaar een soort van poortwachtersrol. Ger Jaarsma voorzitter van de NVM: “Uiteraard is het goed dat we deze wetgeving implementeren. Het draagt bij aan onze kwaliteit als NVM-makelaar. Tenslotte willen wij allemaal bijdragen aan een veilig Nederland. Het betekent alleen wel veel meer werk, tijd en geld voor onze makelaars. Bovendien wordt er van de NVM-makelaar een expertise gevraagd, die de wat kleinere kantoren niet altijd in huis hebben. Wij als NVM zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing voor hen”.

Werkzaamheden makelaar

Om voor een oplossing te zorgen is de NVM een samenwerking aangegaan met Graydon en ComplyNow. De partijen gaan makelaars helpen om risicofactoren inzichtelijk te maken en risicobeoordelingen te realiseren. Daarnaast bieden ze een applicatie om op eenvoudige en snelle wijze een cliëntenonderzoek te doen.

Mark Beekman is Managing Director bij Graydon Nederland. Hij legt uit dat een cliëntenonderzoek uit verschillende stappen stappen bestaat. “Allereerst moet u als makelaar een identificatie maken van de rechtspersonen en de Ultimate Beneficial Owners (UBO). Dit zijn de mensen die meer dan 25 procent aandelen in een bedrijf hebben en/of feitelijke zeggenschap hebben. Vervolgens moet u de informatie verifiëren. Zodra u dat gedaan hebt moet u een risico-georiënteerde benadering toepassen. Dan toetst u bijvoorbeeld of iemand een politiek prominent persoon is (PEP). Daarnaast bent u verplicht om een monitoring te realiseren van de klant en wederpartij. Tot slot moet er een gedegen audit-trail aangelegd worden voor de dossiervorming. Dit alles samen vormt het cliëntenonderzoek. Wanneer u daarin iets ongebruikelijks vindt, dan heeft u meldplicht bij de Financial Intelligence Unit.”

Felix Zonneveld, Accountmanager bij Graydon haakt daarop in: “Deze samenwerking maakt het voor NVM-makelaars allemaal een stuk makkelijker. Het borgt een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO-search en een compliance screening. Tevens kan er een huurdercheck worden gerealiseerd voor financiële bedrijfsinformatie en screenings van het gehele netwerk van de klant en wederpartij. Tot slot krijgen de makelaars een inkoopvoordeel op KvK-uitreksels. Dit alles maakt cliëntenonderzoek een stuk sneller, makkelijker en goedkoper voor de makelaar”.

Om de juiste kennis te borgen binnen de makelaardij is de NVM een samenwerking aangegaan met ComplyNow. Daniel Waknine is directeur van ComplyNow en legt uit hoe dit de begeleiding gaat borgen voor NVM-makelaars: “ComplyNow gaat voor de NVM-leden een handboek leveren alsmede een risicobeoordeling op maat. Verder kan ComplyNow werkzaamheden verrichten voor de verplichte compliance functie en de audits. Tot slot verzorgt ComplyNow trainingen zodat de makelaars volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ingevolge en de mogelijke gevolgen van het niet (juist) naleven van de Wwft.

MAKELAAR MAG ALLEEN CONTACTGEGEVENS OPVRAGEN VOOR BEZICHTING

Vastgoed actueel - privacygevoeligheid

MAKELAAR MAG ALLEEN CONTACTGEGEVENS OPVRAGEN VOOR BEZICHTING

Het AD laat weten dat verscheidene makelaars de wet overtreden door al voor de bezichtigingen van huurhuizen een overzicht met privacygevoelige informatie te eisen van geïnteresseerden. Het gaat om loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaringen, uittreksels bevolkingsregister en pensioenoverzichten.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen makelaars en bemiddelaars die informatie simpelweg niet eisen van mensen die zich aanmelden voor het bekijken van huurhuizen. ‘’In de fase van het bezichtigen van een woning mag de makelaar alleen naar contactgegevens vragen. Deze gegevens kan de makelaar nodig hebben om een afspraak voor een bezichtiging te maken of te wijzigen’’, stelt woordvoerder Inger Sanders.

‘’De makelaar mag niet vragen naar vermogen, schulden, nationaliteit, ras of burgerservicenummer’’, vervolgt ze. ‘’In de fase waarin je waarschijnlijk een huurovereenkomst gaat tekenen, kan de makelaar vragen om aanvullende gegevens.’’

Makelaars niet op de hoogte

Niet alle makelaars zijn op de hoogte van deze wet en vragen daardoor privacygevoelige informatie van geïnteresseerden. Het AD sprak met Ooms Makelaars. ‘’In acht van de tien gevallen vragen we niets en maken we een afspraak’’, reageert een woordvoerder van Ooms. ‘’In de gevallen waar we er wel om vragen, is het vanwege de wens van de opdrachtgever. Bij bepaalde panden krijgen we wel honderd aanvragen voor bezichtigingen. We zitten in een spagaat.’’

Volgens Ooms zitten verhuurders er niet op te wachten dat al die mensen door hun huis wandelen. ‘’En het is bovendien zonde van de tijd van alle partijen als achteraf blijkt dat mensen niet voldoen aan de inkomenseisen’’, aldus de woordvoerder. Desondanks stelt Ooms dat het de aanpak zal aanpassen vanwege de stellingname van de autoriteit. ‘’We willen niets doen wat niet is toegestaan”, reageert de woordvoerder.

De Dordtse makelaar Boogerman, die landelijke bemiddelt bij huurwoningen, vraagt eveneens de privacygevoelige gegevens op. Volgens woordvoerder Anne Heijmans gebeurt dat alleen bij dure huurwoningen. ‘’In het verleden hadden we wel eens dat panden moeilijker liepen. Dan is het zonde van de tijd als je gaat bezichtigen, terwijl mensen het toch niet kunnen betalen.’’

De Stichting Verhuur Veilig, die verhuurders, makelaars en beleggers trainingen geeft om woonfraude te voorkomen, keurt het opvragen van de privacygevoelige gegevens ook stellig af. ‘’Wij adviseren dat nooit bij workshops. Je mag niet zomaar met de stofkam door geïnteresseerden heen gaan’’, zegt woordvoerder Alex Vooren.

Bepaalde zaken aanstippen

Volgens directeur Richard Buitelaar van Q Makelaars kan het ook op andere manieren. ”Als iemand een woning wil bezichtigen, dan kun je als makelaar contact opnemen met de geïnteresseerde. In dat contact kun je vragen naar bepaalde zaken of dingen aanstippen zoals de inkomensvereisten die worden gesteld.’’

Zo eisen sommige makelaars of bemiddelaars, al dan niet op hun website, dat het bruto-inkomen van iemand twee of drie keer de huurprijs bedraagt. Op die manier wordt een deel van de mensen volgens Buitelaar al ‘gefilterd’.

”Voor bemiddeling van een huurwoning krijg je als makelaar een paar honderd euro. Dan is het niet handig als je heel vaak voor niets gaat. Maar het is óók niet fijn voor mensen als ze enthousiast worden bij een bezichtiging en het helemaal niet kunnen betalen.’’ Buitelaar vindt dat makelaars na die simpele check het risico voor lief moeten nemen dat ze voor niets een bezichtiging begeleiden.

Andere aanpak

Makelaar Pieter van der Brugge uit Gorinchem snapt wel dat makelaars zelf voor bezichtigingen allerlei informatie in handen willen hebben, maar zelf hanteert hij een andere aanpak. ”Je wil liever vooraf weten als je je tijd verdoet, maar het is wel de meest logische stap om die gegevens pas te vragen als je een contract gaat opstellen.’’

De Autoriteit Persoonsgegevens is helder: ‘’In de fase van het bezichtigen van een woning mag de makelaar alleen naar je contactgegevens vragen.’’

Dossier:

GEZIEN IN DE VS:  DEFINITIEF VERANDERENDE HUIZENMARKT

gezien in de VS
 Vastgoed helpt makelaars vooruit kijken. In dit artikel de disruptieve ontwikkelingen gezien in de Verenigde Staten, waarvan verwacht wordt dat ze ook in Europa de huizenmarkt zullen veranderen.

1. Transparante transacties

De online biedingen pilot van de NVM dit jaar mag dan geen succes zijn geworden, in de VS krijgen nieuwe spelers die faciliteren in een transparant biedingsproces inmiddels al wel voet aan de grond. Biedingen worden sec bepaald door de koper en worden transparant aan de verkoper aangeboden. Het informatie-monopolie van de makelaar is voorgoed voorbij: transparante adviezen en juridische begeleiding worden essentieel voor de dienstverlening makelaars. De nieuwe online platforms zullen allemaal gericht zijn op het faciliteren van de complete transactie, dus ook alle contracten zullen volledig elektronisch worden afgehandeld. Een goed voorbeeld van een nieuwe transparante online speler in de VS is www.haus.com.

2. Volledig online afgehandelde transacties

Online afhandeling van de verkoop en koop van huizen zal een grote vlucht nemen in 2017. Er is sprake van dat Docusign, een Amerikaans bedrijf die online contracten tekenen mogelijk maakt, dit jaar naar de beurs gaat. Die mogelijke beursgang wordt nu al gezien als de belangrijkste van volgend jaar. Online een huis kopen, het zal steeds meer gemeengoed worden! Ontwikkelaar BPD bezigt in Nederland al de volledige online afhandeling van transacties van door hen ontwikkelde nieuwbouwwoningen. Een van de aanbieders op de Nederlandse markt van de digitale handtekening is Ondertekenen.nl. De volledige transactieketen van huurcontracten, koopaktes en hypotheken kan digitaal worden doorlopen en met de juiste bewijskracht worden vastgelegd. Ondertekenen werkt samen met iDIN, het nieuwe initiatief van de banken om op een betrouwbare manier de digitale identiteit van Nederlandse consumenten vast te stellen.

3. Platforms die huizen doorverkopen

De grootste innovatie op de huizenkoop- en verkoopmarkt zijn diensten als Opendoor en Knock.co: platforms die de verkoper direct een bepaald bedrag geven voor het huis. Dat betekent snel verkopen, met weinig risico en geen courtage. Wellicht zal hij enkel een iets lagere prijs ontvangen dan aanvankelijk gehoopt. Maar: als je je huis via het platform verkocht hebt en het platform verkoopt vervolgens het huis voor een hogere prijs binnen 45 dagen door, dan ontvangt de verkoper dat verschil, bovenop de reeds betaalde prijs.

Het hele process is geautomatiseerd. Zelfs bezichtigingen gaan geheel automatisch bij Opendoor. Indien je een bezichtiging wenst, regel je dat via je mobiel. Een unieke code geeft je toegang tot dat specifieke huis en je kunt rustig het huis bekijken in je eigen tijd, zonder aanwezigheid van een makelaar. Alles wordt met camera’s nauwlettend in de gaten gehouden.

Er gaan al stemmen op die Opendoor neerzetten als de tweede makelaar van de VS in 2016.  Is dit die ‘Über’ waar alle woningmarktprofessionals – soms met enige vrees – op wachten? Onherroeplijk zullen bedrijven vergelijkbaar met Opendoor en Knock.co in Nederland ook opduiken en dat zou wel eens een serieuze uitdaging kunnen vormen voor de makelaardij.

4. Wat zal er gebeuren met funda?

De kenners roepen al heel lang dat de monopoliepositie van funda onhoudbaar is. Mogelijke concurrenten komen naar verwachting uit alle hoeken, van wizzkids op zolderkamers tot de grootste spelers als Facebook en Google. Nu wordt er in Amerika gespeculeerd dat Zillow, de funda van de VS, volgend jaar waarschijnlijk op overnamepad zal gaan in Europa. Wat zijn de mogelijke consequenties hiervan? Wordt het gehele makelaarsmodel veranderd? Gaan we dan richting een broker/agent model?

5. Bots

Bots gaan het werk overnemen. Wij consumenten zullen steeds meer gewend raken om onze informatievoorziening af te handelen via een “messenger” app: Facebook Messenger, Telegram, Skype, WhatsApp, WeChat. Deze messenger platforms zullen de nieuwe browsers worden door middel van bots die je kunt programmeren zodat zij op dit soort platforms opdrachten uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld: ‘zoek een huis dat bij mij past via Facebook Messenger’. De bot gaat dan op basis van jouw profiel op zoek naar een huis dat goed bij je past en antwoordt jou in de app…

10 MISVERSTANDEN OVER VERHUUR VIA DE LEEGSTANDWET

Vastgoed actueel - leegstaand

 

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet: de ene makelaar ziet het als een welkome constructie, de ander ervaart het als gedoe. Wat in dat laatste geval kan meespelen, is dat niet iedereen goed op de hoogte is van de precieze regels. De tien belangrijkste misvattingen op een rij.

1. Verhuur van te koop staande woning levert alleen maar gedoe op

Je moet er inderdaad wat voor doen. Maar voor verkopers én hun makelaars die het goed aanpakken, heeft verhuur meer voor- dan nadelen. Goed aanpakken, betekent in de eerste plaats: zorg ervoor dat de huur plaatsvindt op basis van de Leegstandwet. Dat moet op de juiste manier in het huurcontract zijn verwoord. De Leegstandwet bestaat al sinds 1981 en is per 1 juli 2013 aangepast. Belangrijkste voordeel van verhuur op basis van de Leegstandwet is dat de huurderbescherming niet van toepassing is. Tegelijk is de woning wél bewoond – beter voor de staat van de woning en dus voor de verkoop – en kan er voor de makelaar een verdienmodel aan zitten, bijvoorbeeld in de vorm van een maandcourtage voor contact met de huurder en potentiële kopers, het regelen van onderhoud en oplossingen voor (acute) problemen.

2. De gemeente bepaalt de huurprijs, op basis van een puntensysteem

De gemeente moet wel een vergunning voor verhuur afgeven, maar gaat niet (meer) over de prijs. Met de actualisering van de Leegstandwet vorig jaar, zijn de huren geliberaliseerd. Voor woningen die sindsdien in de tijdelijke verhuur zijn gekomen, betekent dit dat de eigenaar/verhuurder zelf bepaalt hoeveel huur hij vraagt. Waarna potentiële huurders uiteraard zelf bepalen of ze dat er ook voor willen geven.

3. Toestemming van de bank is niet per se nodig

Sommige makelaars slaan – al dan niet uit onwetendheid – de stap naar de bank nog weleens over. Verhuren zonder toestemming van de hypotheekverstrekker is echter verboden. Sommige banken sporen die fraude actief op, bijvoorbeeld door te kijken naar binnenkomende huuropbrengsten of post die wegens verhuizing wordt teruggestuurd. In veel gevallen lukt het om de toestemming van de bank met terugwerkende kracht te regelen, maar een bank heeft het recht om te weigeren. Een gokje nemen, is dus niet zo verstandig.

4. Banken doen altijd moeilijk over toestemming voor verhuur

Dat valt mee. De meeste banken zien inmiddels wel de voordelen in van tijdelijke verhuur. Het is in verreweg de meeste gevallen wel zo dat een hypotheekverstrekker voor tijdelijke verhuur geen zaken wil doen met individuele makelaars, maar alleen met gespecialiseerde bureaus als Overbruggingsverhuur.nl, Tijdelijktweewoningen.nl of het NVM-verhuurplatform Huisover. Banken mogen, ook bij een aanvraag via zo’n bureau, toestemming weigeren. Reden daarvoor kan zijn dat de verkoper de woning te snel wil verhuren – nog voor hij verkoop serieus heeft geprobeerd -, dat de verkoper naar een huurwoning is verhuisd of dat de verkoper onder Bijzonder Beheer valt.

5. Gespecialiseerde verhuurbureaus pikken het werk van de makelaar in

Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. De meeste hypotheekverstrekkers willen inmiddels alleen nog maar zaken doen met zulke bureaus; daar moet je als makelaar dus wel in meegaan. Maar dat heeft ook z’n voordelen: met zo’n bureau schakel je deskundigheid in én goede contacten met hypotheekverstrekkers. Wie drie keer per jaar tijdelijke verhuur regelt voor een klant, weet nu eenmaal minder dan een bureau dat dit dagelijks doet. Het NVM-verhuurplatform Huisover onderscheidt zich doordat makelaars geheel zelfstandig de afhandeling van de tijdelijke huur kunnen doen, met bijbehorend verdienmodel.

6. Met vergunning van gemeente en toestemming van bank is alles geregeld

Het belangrijkste wel. Maar ook de verzekeraar moet ingelicht worden. Die heeft het recht de opstalverzekering aan te passen, al gebeurt dat in de praktijk vrijwel nooit. Als een verkoper/verhuurder een hypotheek heeft die onder de NHG valt en verhuist naar een huurwoning of gaat samenwonen in een huis dat niet op zijn naam staat, is voor verhuur ook toestemming van de NHG nodig, nog vóór de bank toestemming geeft. De verhuurder heeft dan namelijk geen twee koopwoningen op zijn naam staan.

7. In het huurcontract mag je de duur van de verhuur vastleggen

Nee. Die duur is wettelijk vastgelegd: eerst zes maanden en daarna voor onbepaalde tijd, met een maximum van de duur van de vergunning. De vergunning wordt sinds juli 2013 afgegeven voor vijf jaar. De toestemming van de bank meestal voor kortere tijd, met mogelijkheid tot verlenging. In uitzonderlijke gevallen geeft een bank toestemming voor een huurcontract van bijvoorbeeld een jaar. Maar dan moeten er heel wat seinen op groen staan, bijvoorbeeld: de huurder is expat, het huis heeft overwaarde en zal naar verwachting na dat jaar snel worden verkocht.

8. Een verhuurde woning kan wel tijdelijk uit de verkoop

No way. De eigenaar is verplicht om actief met de verkoop bezig te blijven, bijvoorbeeld door het huis op internet aan te bieden en mee te doen aan openhuizenroutes. De bank trekt de toestemming in als de eigenaar de verkoop niet meer actief bevordert.

9. Als een woning eenmaal verhuurd is, ben je als makelaar het zicht erop kwijt

Dat hoeft zeker niet. Er zijn genoeg constructies te bedenken waarbij de makelaar juist een actieve rol krijgt als schakelaar tussen het specialistische verhuurbureau en de klant. Het NVM-verhuurplatform Huisover, een van de specialistische bureaus, werkt zelfs alleen maar met makelaars als tussenpersoon. Maar ook bij andere verhuurbureaus kan de makelaar een actieve rol blijven spel, en profiteren van bijbehorend verdienmodel. Zie ook misverstand 1.

10. Je schrijft: Leegstandswet

’t Is geen doodzonde, maar als we dan toch even de puntjes op de i zetten: die s hoort daar niet. De officiële naam van de wet is Leegstandwet.

Dit artikel kwam tot stand door de medewerking van Koen Elfrink (Overbruggingsverhuur.nl), Jelle Vreman (Huisover.nl) en Naomi Ansems (Tijdelijktweewoningen.nl)

Dossier:

De huizenprijzen blijven stijgen

De huizenprijzen in Nederland blijven de komende drie jaren nog flink stijgen

De huizenprijzen in Nederland blijven de komende drie jaren nog flink stijgen, zo blijkt uit een onderzoek naar woningmarkten in de EU door Moody’s. De kredietbeoordelaar voorspelt dat de prijzen in 2018 met 7 procent omhoog gaan en dat er de komende drie jaar een stijging van 16 procent gaat plaatsvinden. Dit meldt het Parool.

De prijsstijging komt volgens Moody’s door het grote aantal jonge werkenden en de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland. Het hoge aantal werkenden zorgt voor veel vraag, maar er is weinig ruimte voor nieuwbouw die deze vraag op kan vangen. In de EU stijgen dan ook alleen in Duitsland de huizenprijzen sneller dan in Nederland.

Historisch dieptepunt

Zulke prijsstijgingen zijn Amsterdam niet onbekend. In het afgelopen jaar zijn de prijzen in Amsterdam zelfs met 21 procent gestegen, bleek deze zomer uit cijfers van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA).  De druk op de woningmarkt in Amsterdam laat zich ook zien in het woningaanbod, dat zich op een historisch dieptepunt bevindt. In het afgelopen kwartaal stonden nog maar 1244 woningen te koop, tegen 1747 huizen in het kwartaal ervoor.

Beleggers

Bovenop de al hoge vraag naar huizen komt er in Amsterdam bij dat vastgoedeigenaren op grote schaal woningen opkopen. Inmiddels is een op de acht Amsterdamse woningen in handen van beleggers, die deze huizen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, vervolgens verhuren.

Bouwprojecten

Om de druk op de woningmarkt te verlichten heeft de gemeente meerdere bouwprojecten aangekondigd, zoals Amstel III in Zuidoost, en Haven-Stad in het Westelijk Havengebied, momenteel het grootste nieuwbouwproject. Het streven is dat daar in 2040 zeker 40.000 woningen zijn gebouwd.

Bron: Het Parool

De eerste overstaphypotheek van Nederland.

MUNT Hypotheken introduceert eerste overstaphypotheek van Nederland. Er is geen werkgeversverklaring, loonstrook of taxatierapport nodig.

Vastgoed actueel - overstaphypotheek

MUNT Hypotheken lanceert per direct de eerste overstaphypotheek van Nederland, de MUNT Simpel Overstap Hypotheek. Deze service maakt het mogelijk om gemakkelijk over te stappen van hypotheekaanbieder. Honderdduizenden hypotheekklanten betalen te veel voor hun hypotheek, zo bleek vorige week uit onderzoek van de Nationale Hypotheekbond. De complexiteit van de wet- en regelgeving en de veelvoud aan gevraagde documenten bij het overstappen, zorgen ervoor dat veel hypotheekeigenaren vastzitten bij de huidige hypotheekaanbieder.

“Overstappen kost veel tijd en is stressvol”, aldus Menno Luiten van MUNT Hypotheken. “In de praktijk blijkt dan ook dat de meerderheid van bestaande hypotheekklanten het verlengingsvoorstel van de huidige aanbieder accepteert zonder naar alternatieven te kijken. Het mag niet zo zijn dat hypotheekaanbieders onevenredig veel geld verdienen aan hun klanten, omdat overstappen lastig is en ze dus ‘vastzitten’ in hun hypotheek. Om die reden introduceren we een overstaphypotheek waarmee je eenvoudig kunt overstappen.”

Verleningsvoorstel vaak niet voordelig

In 2016 was het totale hypotheekvolume van Nederland ruim 664,4 miljard euro, waarvan jaarlijks ongeveer 10 procent wordt geherfinancierd. Hiervan meldt slechts 40 procent zich bij een hypotheekadviseur om over te stappen, 60 procent gaat akkoord met het voorstel van de huidige aanbieder. Het merendeel van de huizenbezitters accepteert dus het verlengingsvoorstel van hun huidige hypotheekaanbieder. “Dat lijkt al snel voordelig, met name omdat de rente die de klant in de huidige markt aangeboden krijgt, sowieso fors lager is dan de rente die hij nu betaalt”, aldus Luiten.
Uit het onderzoek van de Nationale Hypotheekbond blijkt echter dat door verschillende oorzaken al snel een half procentpunt te veel aan rente wordt betaald bij het accepteren van het verlengingsvoorstel van de huidige hypotheekaanbieder. Bij een hypotheeksom van €200.000,- kan dit respectievelijk bij een looptijd van 10 en 20 jaar oplopen tot ongeveer tot €10.000, en €20.000,-. “De moeite die u moet doen om over te stappen weegt al snel gevoelsmatig niet op tegen het te behalen voordeel, terwijl die wel echt fors is”, aldus Luiten. “Wij vinden dat dat anders moet in de hele hypotheeksector. Daarom vereenvoudigen we dat overstapproces.”

Benodigde documenten teruggebracht

Bij het oversluiten moeten volgens wet- en regelgeving vaak veel documenten opnieuw worden aangeleverd over het onderpand en het inkomen. Ook is er sprake van kosten voor advies, taxatie en notaris. Bij de Simpel Overstap Hypotheek is het aantal aan te leveren documenten flink teruggebracht, en hiermee is het proces gestript. Zo worden de werkgeversverklaring en de loonstrook vervangen door het SV-loon uit het UWV-verzekeringsbericht. Ook is een taxatie (in de meeste gevallen) niet nodig, omdat een automatisch gegenereerde modelwaarde wordt gehanteerd. Luiten: “Dit is de eerste stap. Het kan en het moet nog veel eenvoudiger.”

Gemiddelde huurprijs op recordhoogte

Pararius: Gemiddelde huurprijs op recordhoogte !

Dat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod, merken niet alleen kopers. Ook huurders hebben hier last van, zo blijkt uit de huurmonitor van Pararius. Met 15,23 euro per vierkante meter heeft een gemiddelde huurwoning de hoogste prijs die Pararius sinds haar eerste huurmonitor in 2007 heeft gemeten. Dit meldt het RTL Nieuws.

De prijzen stegen afgelopen jaar het hardst in Flevoland. Ten opzichte van een jaar eerder betalen nieuwe huurders daar maar liefst 18 procent meer voor een huurwoning. De prijzen liggen in die provincie, net als in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland nu op een recordstand.

Regionale verschillen

Ook in de Randstad stegen de prijzen nog, maar daar vlakt de stijging wel af. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius is dat logisch. “De prijzen zijn nu zo hoog dat steeds minder mensen dit soort prijzen maandelijks op kunnen brengen, waardoor de groep potentiële huurders afneemt”, zegt hij tegen het RTL Nieuws. Net als op de markt van koopwoningen bestaan er op de huurmarkt grote regionale verschillen. Waar in de zuidelijke helft van Nederland recordprijzen worden gemeten, blijft de noordelijke helft wat achter. In Friesland en Drenthe dalen de prijzen zelfs, met respectievelijk 2,5 en 4,7 procent.

Huurmarkt

Door het stijgende tekort aan betaalbare koopwoningen zoeken mensen steeds vaker hun toevlucht op de huurmarkt. Op Pararius.nl stonden in het derde kwartaal van dit jaar 40.000 woningzoekenden ingeschreven, bijna een verdubbeling ten opzichte van een kwartaal eerder. De vraag naar huurwoningen die tussen de 1000 en 1500 euro per maand kosten is gestegen en inmiddels net zo hoog als de vraag naar woningen die tot 1000 euro kosten. Ook mensen die wat meer te besteden hebben, zoeken dus inmiddels vaker naar een huurwoning, en er zijn huurders die besluiten duurder te gaan huren.

Vrije markt vs. gereguleerde sector

De prijzen namen in de vrije sector minder hard toe voor zittende huurders dan voor huurders in de gereguleerde sector, waaronder ook sociale huurwoningen vallen. Dat komt door scheefwoners: mensen die blijven wonen in een goedkoop huis terwijl ze meer zijn gaan verdienen. De prijsstijgingen voor zittende huurders zijn namelijk streng gereguleerd: in principe volgen ze de inflatie. Verhuurders in de vrije markt mogen daarbovenop een kleine opslag rekenen om ‘marktontwikkelingen te volgen’. Verhuurders in de gereguleerde sector mogen de prijzen jaarlijks verhogen met de inflatie plus een vastgesteld percentage van 2,5 procent. Wordt de woning bewoond door een scheefwoner, kan daarbovenop nog tot 4,3 procent bij de stijging opgeteld worden.

Uit het rapport ‘Staat van de Woningmarkt bleek al dat vooral middeninkomens het dupe zijn van deze prijsontwikkelingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving roept het kabinet dan ook op om maatregelen te treffen om deze mensen tegemoet te komen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen heeft toegezegd zich te gaan bemoeien met bouwplannen in regio’s waar de woningmarkt oververhit is.

Bron: RTL Nieuws

Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten.

32,9 procent van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten. Dit blijkt uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.), waarbij 1.003 Nederlanders werden ondervraagd.

Achterstallig onderhoud is de meest voorkomende oorzaak voor een conflict. In 38 procent van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud hoofdreden van het geschil. Ook huurverhoging (22 procent) en onaangekondigde betreding van de woning (15 procent) zorgen vaak voor een geschil tussen huurder en verhuurder. Andere aanleidingen die voorkomen hebben te maken met opzegtermijnen, naverrekeningen, woongenot en in rekening gebrachte kosten voor verbouwingen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Onaangekondigde betreding van de woning gebeurt opvallend vaker bij vrouwen dan bij mannen. Mannen geven in 5 procent van de conflictsituaties aan dat het conflict is ontstaan doordat de verhuurder onaangekondigd binnenkwam. Onder vrouwen is dit percentage ruim 10 procent.

Ook zijn er andere verschillen als het gaat om conflictsituaties. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%). Over het algemeen hebben echter ongeveer evenveel mannen (33 procent) als vrouwen (31 procent) last van conflicten met de huisbaas.

Juridische hulp

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen. 11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.

Onderzoek Huurgeschillen (2017)

Conflict met de huisbaas

De relatie die een huurder heeft met zijn of haar huisbaas kan van grote invloed zijn op het woongenot. Het komt echter vaak voor dat de huurder en de huisbaas met elkaar in conflict raken over woning-gerelateerde zaken, zoals onderhoud, huur en opzegtermijnen.

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) deed onderzoek naar deze conflicten tussen huurder en huisbaas. Hierbij heeft het informatiecentrum 1.003 Nederlanders ondervraagd over de relatie met hun huisbaas, het soort conflict, en de uiteindelijke oplossing.

Bijna één derde van Nederlandse huurders heeft een conflict gehad

32,9% van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Hierbij gaat het vaak om de volgende punten van ergernis:

 • Achterstallig onderhoud
 • Geschil over de kosten van een verbouwing
 • Huurverhoging
 • Naverrekening na opzegging van de huur
 • Onaangekondigd betreden
 • Onenigheden rondom de borg
 • Opzegtermijn van de huur
 • Woongenot-beperkende factoren, zoals geluidsoverlast, overlast van buren

Achterstallig onderhoud meest-voorkomende conflict

In 37,7% van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud de oorzaak van het geschil. Hiermee is achterstallig onderhoud de voornaamste reden voor een conflict tussen huurder en huisbaas. Andere redenen die vaak voorkomen zijn:

 • Huurverhoging (22,0%)
 • Onaangekondigde betreding van de woning (15,1%)
 • Hoge borgbedragen of geen teruggave van de borg  (13,2 %)
 • Woongenot-beperkende factoren (11,9%)

  Meest voorkomende problemen

Huurconflicten bij mannen en vrouwen

Over het algemeen hebben ongeveer evenveel mannen (32,9%) als vrouwen (31,0%) last van conflicten met de huisbaas.

Wel zijn er een aantal verschillen in percentages te vinden wanneer gekeken wordt naar het soort conflict. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%).

Opvallend: vrouwen hebben aanzienlijk vaker last van een huisbaas die onaangekondigd de woning betreedt (18,8% bij de vrouwen tegenover 10,8% bij de mannen).

Juridische hulp inschakelen of het zelf oplossen?

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen.

11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.

Laagste huurstijging sinds 2010

Laagste huurstijging sinds 2010

In juli van dit jaar lagen de huurprijzen slechts 1,6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand in 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

CBS schrijft de beperkte stijging toe aan het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een woningcorporatie mogen in 2017 met niet meer dan 1,3 procent toenemen. Dat drukt de huurstijging bij de corporaties: die steeg per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Vorig jaar was dat 1,6 procent.

Huren vrije sector stegen minder snel dan gereguleerde particuliere verhuurwoningen

Bij de overige verhuurders van gereguleerde huurwoningen stegen de huren met 2,5 procent. Vorig jaar lag dit cijfer op 2,3 procent. De helft van de huren steeg met 2,8 procent; dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. De huurprijzen van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Inclusief corporatiewoningen stegen de huren van gereguleerde woningen minder snel dan de vrije sector. Echter, gemeten sinds 2012 stegen de huren van alle gereguleerde huurhuizen met 16 procent. In de vrije sector lag dat lager: 14 procent.

Huurstijging gereguleerde vs vrije sector

Amsterdam wederom koploper

In Amsterdam zijn de huren het meest gestegen, dit jaar met 2,5 procent. Dit komt voor een belangrijk deel door hogere huren bij bewonerswisseling. Zonder bewonerswisseling stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent. Net als voorgaande jaren heeft Drenthe de laagste huurstijging (1,1 procent), maar dit jaar deelt Drenthe deze plek met Groningen en Gelderland.

Huurstijging per provincie

Stijging meer dan inflatie

De Woonbond is erover te spreken dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie. Sinds juli 2012 is de gemiddelde woninghuur met 16 procent gestegen. Dit is veel harder gestegen dan de consumentenprijzen die van 2012 tot en met 2016 met bijna 7 procent stegen. Belangrijke oorzaak hiervan is dat de maximale huurstijging sinds 2013 wordt berekend op basis van de consumentenprijzen met een inkomensafhankelijke opslag.

‘Huren niet betaalbaar’

“Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam”, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Dat kan ook, door de belasting af te schaffen die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen.” Belangrijke oorzaak hiervan is dat de maximale huurstijging sinds 2013 wordt berekend op basis van de consumentenprijzen met een inkomensafhankelijke opslag.

Bron: CBS