Daling consumentenvertrouwen geen invloed op huizenmarkt.

Daling consumentenvertrouwen geen invloed op huizenmarkt

3-9-2014
De huizenmarkt in Nederland heeft een goede maand achter de rug. Uit onderzoek van Makelaarsland blijkt dat er in augustus 14.000 huizenverkopen zijn gerealiseerd. Dat betekent dat de woningmarkt zich prima staande hield gedurende het dalende vertrouwen in de economie van de eurozone.

Traditiegetrouw is augustus een herstelmaand na de rustigere zomermaanden en worden er in het najaar de meeste woningen verkocht. Ook nu zien we dit beeld terug. Waar de afgelopen drie maanden het aantal woningverkopen licht afnam, zien we nu ruim 14.000 verkochte woningen. Een stijging van 22% ten opzichte van augustus 2013. Qua bezichtigingen was het met 175.000 aanvragen een absolute topmaand. Een voorbode voor een druk najaar.

Goed instapmoment huizenmarkt

De laagste rente sinds 1540 en de berichtgeving dat de prijzen licht stijgen zorgen ervoor dat veel kopers het een goed instapmoment vinden. Toch is voorzichtigheid geboden, niet overal is het sentiment even positief. Er zijn grote regionale verschillen en met name de grote steden lopen voorop. Amsterdam is de grote uitschieter, waar in de populaire buurten kopers weer over elkaar heen bieden om het gewenste huis te bemachtigen.

Toelichting Woningmarktindicator 2014

Maandelijks wordt het aantal bezichtigingen en verkochte woningen onder voorbehoud (van met name financiering) door Makelaarsland in beeld gebracht. Deze indicatoren samen bepalen de vraag naar particuliere woningen en transacties. Door de centrale registratie van bezichtigingen en verkochte woningen onder voorbehoud ontstaat een actueel beeld over de woningmarkt in Nederland. De indicatoren geven een actueler beeld dan de kadastergegevens die de inschrijving van overgedragen woningen aangeven. De Kadastercijfers zijn gebaseerd op de markt van circa vier maanden geleden. Hetzelfde geldt voor definitief verkochten woningen. Deze cijfers zijn al snel 2,5 maand oud vanwege het financieringstraject.