In juli van dit jaar lagen de huurprijzen slechts 1,6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand in 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

CBS schrijft de beperkte stijging toe aan het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een woningcorporatie mogen in 2017 met niet meer dan 1,3 procent toenemen. Dat drukt de huurstijging bij de corporaties: die steeg per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Vorig jaar was dat 1,6 procent.

Huren vrije sector stegen minder snel dan gereguleerde particuliere verhuurwoningen

Bij de overige verhuurders van gereguleerde huurwoningen stegen de huren met 2,5 procent. Vorig jaar lag dit cijfer op 2,3 procent. De helft van de huren steeg met 2,8 procent; dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. De huurprijzen van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Inclusief corporatiewoningen stegen de huren van gereguleerde woningen minder snel dan de vrije sector. Echter, gemeten sinds 2012 stegen de huren van alle gereguleerde huurhuizen met 16 procent. In de vrije sector lag dat lager: 14 procent.

Huurstijging gereguleerde vs vrije sector

Amsterdam wederom koploper

In Amsterdam zijn de huren het meest gestegen, dit jaar met 2,5 procent. Dit komt voor een belangrijk deel door hogere huren bij bewonerswisseling. Zonder bewonerswisseling stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent. Net als voorgaande jaren heeft Drenthe de laagste huurstijging (1,1 procent), maar dit jaar deelt Drenthe deze plek met Groningen en Gelderland.

Huurstijging per provincie

Stijging meer dan inflatie

De Woonbond is erover te spreken dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie. Sinds juli 2012 is de gemiddelde woninghuur met 16 procent gestegen. Dit is veel harder gestegen dan de consumentenprijzen die van 2012 tot en met 2016 met bijna 7 procent stegen. Belangrijke oorzaak hiervan is dat de maximale huurstijging sinds 2013 wordt berekend op basis van de consumentenprijzen met een inkomensafhankelijke opslag.

‘Huren niet betaalbaar’

“Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam”, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Dat kan ook, door de belasting af te schaffen die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen.” Belangrijke oorzaak hiervan is dat de maximale huurstijging sinds 2013 wordt berekend op basis van de consumentenprijzen met een inkomensafhankelijke opslag.

Bron: CBS