Diensten

Verhuurbeheer

 

Wat voor objecten beheren wij en voor wie

Ons kantoor beheert uiteenlopende soorten gebouwen waaronder: zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamerverhuur), kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen. Onze klanten zijn hoofdzakelijk particuliere beleggers. Hiertoe behoren ook personen/bedrijven voor wie de vastgoedportefeuille inmiddels tot hoofdinkomen is uitgegroeid. Tevens verzorgen wij het beheer van het vastgoedbezit van projectontwikkelaars en bedrijven die de zorg voor hun vastgoed aan een professionele partij willen overlaten.

 

Administratief beheer

Het beheer valt onder te verdelen in twee hoofdcategorieën. Administratief en technisch beheer. Op het administratieve vlak verzorgen wij o.a.:
– debiteurenbeheer;
– servicekostenafrekening;
– correspondentie met huurders en dossiervorming;
– in overleg afsluiten en bewaken van verzekerings- en onderhoudscontracten;
– afhandeling van garantie- en verzekeringsclaims;
– jaarlijkse huurverhoging;
– administratieve afhandeling huurmutaties.

 

Technisch beheer

Op technisch gebied kunnen bieden wij de volgende diensten:
– aannemen en afhandelen storingsmeldingen;
– planning coördinatie dagelijks onderhoud;
– controle op uitgevoerd onderhoud;
– opname van gemelde gebreken;
– bewaken garanties op eerder uitgevoerd onderhoud;
– opstellen en actualiseren meerjaren onderhoudsplan;
– aanvragen van offertes en vergelijken hiervan voor (groot) onderhoud en renovatie;
– coördinatie van (groot) onderhoud en renovatie.

 

De voordelen

– Tijdsbesparing: voor het uitbesteden van het beheer houdt u tijd over voor de zaken welke voor u belangrijk zijn.
– Deskundigheid: Met inmiddels jaren lange ervaring beschikken wij over de nodige deskundigheid. Zowel op het administratieve gebied, de manier waarop met (verschillende soorten) huurders dient te worden omgegaan en uiteraard ook op het bouwtechnische vlak. Wij zorgen dat de nodige werkzaamheden vlot en vakkundig worden uitgevoerd.
– Continuïteit: Door het voeren van een degelijke administratie is de continuïteit van het beheer gewaarborgd. Op elk willekeurig moment zijn wij in staat het complete dossier m.b.t. uw onroerend goed te overleggen.
– Kostenefficiënt: Onze opdrachtgevers bepalen zelf welke werkzaamheden zij uit wensen te besteden. U betaalt dus alleen voor de diensten die u uit wilt besteden. Hierdoor blijven de beheerskosten zo laag mogelijk.
– Zeggenschap: Als opdrachtgever blijft u volledig zeggenschap houden. U bepaalt welke leveranciers op uw projecten werken. Wij kunnen u hierin wel adviseren maar u beslist.

 

Aankoopbegeleiding

 

Een beleggingspand kopen is voor u geen dagelijkse kost. Maar er staan wel grote belangen op het spel. Niet alleen financieel, maar soms ook emotioneel. Uw nieuwe beleggingspand zult u in principe aankopen om voor langere tijd aan te houden. Het is van belang om het leegstands- en debiteurenrisico goed in kaart te brengen en een juiste inschatting te maken van het komende onderhoud. Uw nieuwe beleggingspand dient tenslotte een courante oudedagsreserve te worden! U zult derhalve afgewogen keuzes moeten maken, terwijl ook snel handelen soms noodzakelijk is. Daarom is het verstandig om tijdens het aankooptraject een aankoopmakelaar in te schakelen.

In samenspraak met u verzorgen wij onderstaande aspecten:
• Een zoekopdracht afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften;
• Gezamenlijk bezichtigen, bekijken en beoordelen;
• Een gedegen en betrouwbaar advies;
• In overleg voeren wij voor u de prijsonderhandeling;
• Begeleiding bij het tekenen van de koopovereenkomst;
• Inspecteren van het aangekochte objecten voor de overdracht.

 

Verkoopbegeleiding

 

U wilt uw beleggingspand verkopen en hiervoor een makelaar inschakelen. Vooral in de huidige markt een weloverwogen beslissing. Niet alleen de makelaar die het gehele traject vanaf de kennismaking tot en met de overdracht voor u op professionele en deskundige wijze begeleidt, maar ook de makelaar met oog voor de persoonlijke aspecten. Wij staan voor volledige dienstverlening.

In samenspraak met u verzorgen wij onderstaande aspecten:
• Opname van het object;
• Waardebepaling en advies omtrent de vraagprijs;
• Verkoopstrategie bepalen;
• Presentatie (Brochures, makelaarsborden, eigen site en via gekoppelde nationale sites);
• Bezichtigingen waarbij we u direct terugkoppeling geven over het resultaat;
• In overleg voeren wij voor u de prijsonderhandeling;
• Begeleiding bij het tekenen van de koopovereenkomst;
• Eindoplevering object voor de overdracht.