Provincie versoepelt regels woningmarkt

Provincie versoepelt regels woningmarkt

 Provincie versoepelt regels woningmarkt

 

De provincie haalt de rem van de woningmarkt. Onderzoek onder gemeenten in Limburg heeft aangetoond dat de huidige regels te streng zijn, waardoor een tekort aan huur- én koopwoningen juist in de hand wordt gewerkt.

 

Plannen
Belangrijkste oorzaak is de huidige regel dat nieuwe bouwplannen pas ontwikkeld mogen worden als andere, overbodige bouwplannen zijn geschrapt. Het probleem is echter dat de nieuwe plannen vaak beantwoorden aan de vraag, terwijl de oude dat niet doen.

Arbeidsmigranten
Reden voor de provincie om het beleid te versoepelen: nieuwe bouwplannen mogen meteen uitgevoerd als ze aantoonbaar voorzien in een behoefte en er geen bestaande plannen zijn om die type woningen te bouwen. Verder wil de provincie tijdelijk medewerking verlenen aan de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen.

Het provinciebestuur werd door Provinciale Staten opgeroepen het onderzoek te verrichten, onder meer na klachten van gemeenten.